Bakåtvänd bilbarnstol med plus i kanten

Bakåtvända bilbarnstolar är det säkraste färdsättet för barn upp till fyra år. Därefter har barnet sannolikt vuxit ur den bakåtvända stolen, som då måste ersättas av ett framåtvänt s.k. bältesskydd.


Barnstol i passagerarsäte

Bilbarnstolar bör aldrig monteras i framsätet så länge krockkudden är aktiverad.

Spekulanter på bakåtvända bilbarnstolar bör alltid köpa E-märkta modeller, som dessutom klarat den svenska plusmärkningen. Dessa stolar erbjuder det i särklass bästa skyddet för barn upp till fyra år. Barnens nacke och huvud är svaga innan barnet fyllt fyra år, vilket kan leda till att till och med kraftiga inbromsningar förorsakar allvarliga nackskador i de fall barnen sitter framåtvända i tidig ålder.

Barnstol i baksätet säkrast

Montera om möjligt den bakåtvända bilbarnstolen i baksätet. Då slipper man nämligen koppla bort krockkudden i framsätet. Nackdelen med att låta barnet färdas i baksätet är naturligtvis att kontakten mellan barn och förare inte blir särskilt direkt, men det hjälper ofta att småprata och kommunicera med sång eller lugnande samtalston. Men i första hand gäller naturligtvis att föraren ska rikta sin uppmärksamhet mot vägen.

Tips inför köp av bilbarnstol

I det följande presenteras några ytterligare tips inför köp av bakåtvänd bilbarnstol:

  • En bakåtvänd bilbarnstol är inte lika universell som motsvarande framåtvända modell. Därför är det inte säkert att bilbarnstolen passar i det tilltänkta fordonet. Köp därför om möjligt bilbarnstolen i en fysisk butik, där försäljaren kan hjälpa till med monteringen.
  • Köp en bakåtvänd bilbarnstol som är godkänd för barn upp till 25 kilo. Tänk på att godkännandet ska gälla alla platser i bilen – även framsätet. Många stolar säljs nämligen med olika maxvikter för bak- och framsäte, vilket kan ställa till med huvudbry när barnet börjar närma sig de övre viktgränserna.
  • Isofixkompatibla modeller passar enbart utvalda basstationer. Basenheten ska vara framtagen av samma tillverkare som barnstolen.

Begränsad livslängd

Spädbarn i babyskydd

Spädbarn i denna ålder bör alltid åka bakåtvända.

En bakåtvänd bilbarnstol håller i genomsnitt i tio år. Ifall man förfogar över en stol som gått i arv – eller funderar på en begagnad bilbarnstol – bör man alltid se till att åldern på stolen aldrig överskrider denna gräns. Plast och spännen har nämligen en tendens att nötas såtillvida att säkerhetsnivån hämmas till följd av stolens höga ålder.

En bakåtvänd bilbarnstol är det säkraste färdsättet för samtliga småbarn.