Lätt hitta en passande framåtvänd bilbarnstol

Fördelen med framåtvända bilbarnstolar är att de är lättare att montera i olika bilar än bakåtvända dito. Tänk dock på att inte köpa en framåtvänd stol till ett barn under fyra år.


Flicka i barnstol

Större barn i förskoleåldern sitter bekvämast i framåtvända stolar.

Framåtvända bilbarnstolar passar de flesta bilmodeller och kan således köpas relativt riskfritt över internet. En framåtvänd bilbarnstol är dessutom aningen billigare än en bakåtvänd dito, då framåtvända stolar utgör en sorts standard på kontinenten. De kan med andra ord beställas hem billigt från Tyskland eller Polen.

Byt till framåtvänd bilbarnstol så sent som möjligt

I likhet med bakåtvända stolar kan också de framåtvända vara utrustade med Isofixfästen. Tänk dock på följande riktlinjer inför köp av framåtvända stolar:

  • Skaffa en framåtvänd stol först när barnet vuxit ur sin bakåtvända bilstol; något som normalt sker när barnet är i femårsåldern. Låt emellertid aldrig barn under fyra år färdas i framåtvända bilbarnstolar – detta med anledning av de svåra nackskador som kan uppkomma vid krock.
  • Köp alltid en framåtvänd bilbarnstol med sidoskydd och undvik att montera bilbarnstolen på en plats som är försedd med en aktiv krockkudde.
  • Undvik också att köpa stolar som kan användas både i bakåtvänd och framåtvänd position. Skyddet i en stol framtagen för två olika färdriktningar är sällan lika bra som i en stol anpassad till ett och samma färdsätt.
  • En påtaglig risk med att färdas framåtvänt är att bältet monteras fel. Se därför till att bältet sträcks över bröstet och låren – inte över magen. Inte heller ska bältets övre del placeras över armen.

Stort utbud av framåtvända bilbarnstolar

Barn i framåtvänd barnstol

Denna pojke hade sannolikt kunnat sitta i en bakåtvänd stol i ytterligare något år.

Utbudet av framåtvända bilbarnstolar, ämnade att användas som ersättningsstolar till babyskyddet, är stort i Sverige. Detta trots att det inte är någon rekommenderad standard för mindre barn. Det stora utbudet kopplas i första hand till de framåtvända stolarnas popularitet i Tyskland, Holland och – inte minst – Danmark. Eftersom efterfrågan på framåtvända stolar är relativt begränsad i Sverige, kan man köpa dem förhållandevis billigt. Räkna med att prislappen i genomsnitt är 20 procent lägre på en framåtvänd stol än på motsvarande bakåtvända modell.

Framåtvända bilbarnstolar är storsäljare i Europa.