Den bästa bilbarnstolen är alltid bakåtvänd

När barnet vuxit ur babyskyddet bör man omgående skaffa en bakåtvänd bilbarnstol. Isofixskyddet fyller i första hand en praktisk funktion, då stolen kan fästas smidigt med hjälp av ett par enkla klick.


Bakåtvänt babyskydd i baksätet

En bakåtvänd bilbarnstol – den bästa lösningen så länge barnet får plats.

De bästa bilbarnstolarna ur trafiksäkerhetssynpunkt är alltid bakåtvända. En bebis som sitter framåtvänd kan få svåra nackskador i samband med en kollision, då huvudet slungas framåt till synes okontrollerat. I en bakåtvänd bilbarnstol fångar istället stolens ryggstöd upp krafterna och fördelar dem jämnt över barnets rygg. Tänk dock på att köpa en bakåtvänd stol som är godkänd upp till 25 kilo – på så sätt kan man direkt övergå till en framåtvänd stol efter att barnet passerat nämnda viktgräns.

Tips för bästa slutresultat i valet av bilbarnstol

I samband med köp av bilbarnstol bör man även iaktta följande råd:

  • Se till att bilbarnstolen – utöver själva E-märkningen – är plustestad av Statens väg- och transportforskningsinstitut. Plusmärkningen innebär att stolen klarar av att absorbera stora krafter på nackpartiet.
  • Stolen ska kunna monteras överallt i bilen – somliga stolar är nämligen godkända för olika vikt beroende på om de monteras fram eller bak. Se alltså till att den angivna maxvikten gäller oberoende av var i bilen stolen monteras.
  • En av fördelarna med att köpa bilbarnstol i butik är att personalen kan demonstrera hur stolen ska monteras. En vanlig orsak till personskador i samband med trafikolyckor är nämligen att stolen monterats på fel sätt.
  • En ytterligare anledning till att köpa bilbarnstol i fysiska butiker är att man då får tillfälle att se efter om stolen passar ens bil. Långt ifrån alla barnstolar är nämligen kompatibla med alla bilmodeller. Det kan röra sig om baksäten som sluttar för brant, otillgängliga Isofixfästen mm.
  • Köp aldrig en s.k. bältesstol till ett barn som är under fyra år. Bältestolar är betydligt svagare i sin konstruktion, även om de visuellt kan ge sken av att vara robusta.
  • Den som handlar en begagnad bilbarnstol bör känna till stolens historik. Undvik på förekommen anledning att handla bilbarnstol på Erikshjälpen eller Röda korset.
Framåtvänd bilbarnstol

En framåtvänd stol ger benen mer svängrum än en bakåtvänd dito.

Slutligen bör man undvika att köpa olika typer av kombistolar, t.ex. stolar som fungerar som en blandning av babyskydd och bilbarnstol. I regel måste tillverkaren nämligen dagtinga med olika säkerhetsdetaljer för att klämma in två kossor i samma bås.

Den bästa bilbarnstolen är alltid bakåtvänd om barnet är under fyra år.