Hyr bilbarnstol via försäkringsbolagen

De stora försäkringsbolagen tillhandahåller möjlighet att hyra bilbarnstol från födseln ända fram tills barnet nått skolåldern. Tänk dock på att Isofixenheten i regel inte ingår i bolagens baserbjudanden.


Familj i hyrbil

Seriösa biluthyrningsföretag tillhandahåller alltid barnstolar i varierande utföranden.

Möjligheten att hyra babyskydd utnyttjas flitigt av landets småbarnsföräldrar. Anledningen torde vara att babyskyddet används under en ytterst begränsad tidsperiod – vanligtvis tills barnet fyllt nio månader – vilket innebär att det inte är ekonomiskt försvarbart att köpa babyskydd för familjer med bara ett barn. Prislappen för uthyrning varierar, men den som enbart är intresserad av babyskydd torde få punga ut med mellan 50 och 100 kronor i månaden. I skrivande stund tillhandahåller If och Trygg Hansa de billigaste erbjudandena. Den som har ett gediget försäkringspaket hos bolaget kan emellertid räkna med ytterligare rabatter, medan den som saknar försäkringar sannolikt får betala lite mer.

Dyrt att hyra bakåtvänd bilbarnstol

En bakåtvänd bilbarnstol ska emellertid användas från det att barnet fyllt nio månader fram till ca fyraårsåldern. Den långa användningstiden innebär att den totala hyreskostnaden för stolen sannolikt överskrider dess inköpspris. En genomsnittlig kostnad för att hyra bilbarnstol uppgår nämligen till 120 kronor i månaden för kunder med försäkringar hos något av de stora bolagen. Då ska man komma ihåg att priset enbart omfattar stolshyran – för ett komplett Isofixpaket med basenhet och stol får man räkna med en väsentligt högre kostnad. Fördelen med att hyra bilbarnstol är emellertid att försäkringsbolagets uthyrningsmodeller alltid är märkesstolar från kända tillverkare. Nackdelen är naturligtvis att stolarna ofta är begagnade – de kan alltså ha utsatts för slitage som påverkar säkerheten i negativ riktning. Även mindre olyckor kan nämligen leda till att plasten spricker bakom överdragsklädseln; tillika en brist som inte kan kontrolleras med blotta ögat.

Leasingavtal på bilbarnstolar

Många försäkringsbolag lockar kunder genom att låta dem leasa bilbarnstol. Efter att ha tecknat ett hyresavtal på uppemot 60 månader, erbjuds man behålla den sista stolen – under förutsättning att avtalet inte sagts upp i förtid. Tänk dock på att den stol man i slutändan får behålla inte nödvändigtvis är ny och därmed svår att sälja vidare på andrahandsmarknaden. Med andra ord blir försäkringsbolagen i slutändan alltid den vinnande parten i avtalet.

Att hyra babyskydd kan löna sig, men köp helst bilbarnstolen.